Laura Peschar
21-07-2020

Deel dit bericht

Kidsweek, de Nederlandse weekkrant voor kinderen, start een campagne om te stimuleren dat kinderen (door) lezen tijdens de vakantieperiode. Young & Connected, de uitgever van de kinderweekkrant, maakt bekend dat de vraag naar educatieve/actuele thuisproducten voor kinderen de afgelopen maanden is toegenomen vanwege het feit dat de scholen gesloten waren. Door de weekkrant te lezen tijdens de vakantie kunnen kinderen het lees- en kennisniveau op peil houden, terwijl de zomervakantie volgens de uitgeverij ook een uitgelezen mogelijkheid is om een leesachterstand, bij sommige kinderen ontstaan door minder onderwijs tijdens de lockdown, in te halen.

De uitgeverij bracht verder naar buiten dat het abonneebestand van Kidsweek sinds de eerste week van de lockdown gegroeid is met duizenden. Deze groei wil het bedrijf doorzetten en daar moet de zomercampagne aan bijdragen.

De Kidsweek-zomercampagne is te zien in tachtig winkelcentra en op totaal negenhonderd digitale borden van Exterion. Naast de zomercampagne voert de weekkrant nog een campagne voor ‘Het beste speelgoed van Nederland’, samen met de speelgoedretailer Top1Toys.

Het Béste Speelgoed van Nederland
Het Béste Speelgoed van Nederland is een platform dat in kaart wil brengen wat het beste speelgoed is (verantwoord, veilig en kwalitatief) voor welke leeftijdcategorie. Het platform wil op basis van de criteria leeftijd, educatie, ontwikkeling en veiligheid advies uitbrengen over het verschillende speelgoed dat beschikbaar is. Volgens de initiatiefnemers zijn de gebruikers zelf hiervoor de beste raadgevers die samen met een vakjury het eindrapport uitbrengen.

Oplage van 420.000
Het platform legt uit dat de komende maanden twaalf geselecteerde basisscholen uit heel Nederland speelgoed testen in hun leeftijdscategorie. In augustus start Kidsweek een campagne in de weekkrant, met een oplage van 420.000 exemplaren, over Het Béste Speelgoed van Nederland.