Atlas Research

Scherp en feitelijk inzicht in maatschappelijke vraagstukken is essentieel voor betere beslissingen en beleid. Atlas Research helpt overheden en bedrijven bij het beantwoorden van complexe vraagstukken en zet die om in bruikbare inzichten.

Marketingoplossingen

Selecteer marketingoplossing...

MARKTONDERZOEK

OOG IN OOG MET JE DOELGROEP DATA EN INZICHTEN GENEREREN

Atlas Research doet onderzoek naar wijken, gemeenten en regio’s in Nederland. Vragen van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en bedrijfsleven worden op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden beantwoord. De onderzoekers hanteren wetenschappelijke maatstaven maar verliezen nooit de weg naar praktisch bruikbare antwoorden uit het oog.

Atlas Research is gespecialiseerd in het gebruik van data, al dan niet op basis van econometrische methoden, en de vertaling hiervan naar praktische antwoorden op complexe vraagstukken. De onderzoekers werken met eigen databases die gecombineerd wordt met data van klanten of openbare informatie. Op die manier wordt de data vertaald naar praktisch bruikbare indicatoren en instrumenten gericht op beleidsvorming bij de overheid of investeringsbeslissingen door bedrijven.

Geïnteresseerd in een custom research project? Neem dan contact op.

Informatie over Atlas Research

Selecteer...

PROFIEL

WAT IS ATLAS RESEARCH?

Atlas Research is een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het gebruik van data om complexe vraagstukken te beantwoorden en richt zich met name op stedelijke, sociale en financieel-economische thema’s. Naast de uitgave ‘Atlas voor gemeenten’ is het onderzoeksbureau één van de ontwikkelaars van de ‘Leefbaarometer’; een monitor waarmee de leefbaarheid in de wijken van Nederland nauwgezet kan worden gevolgd. Verder onderzoekt het bureau bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond.

Atlas Informatieflyer

DE ATLAS

Een betrouwbaar, deskundige uitgave: de Atlas voor gemeenten

Atlas Research geeft elk jaar een boekwerk, waarin de vijftig grootste gemeenten van Nederland op vijftig punten worden vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepresenteerd, waarbij opvallende uitkomsten worden uitgelicht.

ONLINE

DE VERZAMELPLEK VOOR GEDEGEN ONDERZOEKEN:
atlasresearch.nl

Op atlasresearch.nl vind je alle onderzoeken en publicaties van de afgelopen jaren. De meeste hiervan zijn vrij te downloaden en kunnen gebruikt worden om inzichten over bepaalde thema’s te verkrijgen. Enkele van deze thema’s zijn: woonklimaat & aantrekkingskracht, leefbaarheid & veiligheid en kunst & cultuur.

Bekijk hier de publicaties.

Direct contact

Vraag naar de mogelijkheden bij onze accountmanagers:

Rein Halbersma

Research Director