Willem Sijthoff

‘Sijthoff Media richt zich op jongeren én professionals in de marcom-sector, de publieke sector en de IT-wereld. Daar zit een strategische rationale achter. De jeugd heeft de toekomst, wij zijn er trots op dat wij een bijdrage kunnen leveren aan die toekomst. De marcom-sector is voor ons interessant omdat wij als mediabedrijf daar zelf onderdeel van zijn, de publieke sector is veruit de grootste economische sector van Nederland en ICT speelt in die beide sectoren een cruciale rol als het gaat om de digitale transformatie. De digitalisering zien wij als opportuniteit om het grootste deel van onze investering capaciteit aan ICT te besteden. Dat uit zich in de opzet van een eigen IT-team en een netwerk van externe experts op deelgebieden, zodat wij onze activiteiten verder kunnen digitaliseren. Tegelijkertijd zien wij dat de digitalisering de behoefte bij onze doelgroepen oproept aan meer persoonlijke uitwisselingen van kennis en ervaringen. Daarom zijn wij onze activiteiten op het gebied van live events ook aan het uitbreiden. Wij willen onze goede marktpositie in de 4 domeinen de komende jaren uitbouwen door data verder te personaliseren en de kwaliteit van onze journalistiek te verdiepen. Daar ligt de focus.’

Linkedin