Redactie
17-11-2021

Deel dit bericht

De nieuwe Atlas voor gemeenten is er! De Atlas voor gemeenten 2021 bevat wederom een schat aan actuele informatie die inzicht geeft in het wel en wee van gemeenten, met de vertrouwde thema’s bevolking, sociaal-economische positie en woonaantrekkelijkheid.

In de Atlas voor gemeenten 2021 worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren vergeleken en wordt voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd getoond. Hoe ontwikkelt de bevolking zich als je inzoomt op verschillende leeftijdsklassen en segmenten? Hoe is het gesteld met de werkloosheid voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus? En welke factoren dragen het meeste bij aan de aantrekkelijkheid van gemeenten?

Het was dit jaar niet mogelijk de Atlas voor gemeenten 2021 gepaard te laten gaan met een themaconferentie. Toch hebben wij weer een volwaardige en geactualiseerde Atlas samengesteld. De Atlas voor gemeenten 2021 is hier (print) en hier (pdf) te bestellen.

Over onderzoeksbureau Atlas Research

Sinds 15 juni van dit jaar is de nieuwe naam van ons onderzoeksbureau Atlas Research. De nieuwe naam sluit beter aan bij de positionering van onze dienstverlening waarin traditioneel onderzoek en data analytics samenkomen. Onze missie is en blijft het uitvoeren van ruimtelijk economisch onderzoek.