Anne-Marije Smits
11-01-2023

Deel dit bericht

Op 9 juni 2023 organiseert iBestuur in samenwerking met Binnenlands Bestuur en AG Connect de GovTech Day in TU Delft.

De samenleving kenmerkt zich door een ‘technologische cultuur’. De overheid kan daarbij niet achterblijven en zal haar publieke diensten continu moeten vernieuwen. Om nieuwe technologieën succesvol voor maatschappelijke vraagstukken in te zetten, zullen overheidsinstellingen wendbaarder en innovatiever moeten worden. Aanbieders van GovTech-toepassingen zullen op hun beurt moeten begrijpen dat overheden technologie niet als doel op zich zien, maar als middel om vraagstukken van burger en samenleving op te lossen.​​ Wil de overheid aan de slag met GovTech, dan zullen overheid, markt en startups moeten samenwerken. Dit stelt hoge eisen aan de cultuur binnen het ecosysteem. Het gaat over durf, innoveren, vertrouwen, risico’s, financiering en regelgeving. Voor de markt en vooral investeerders is het belangrijk dat de overheid duidelijkheid biedt over de perspectieven van GovTech en een consistent beleid voert.

iBestuur brengt alle spelers bij elkaar en brengt ontwikkelingen rondom GovTech in kaart op de GovTech Day. Het is tijd om te kiezen: hoe en wanneer gaan we met GovTech aan de slag?​ Meer weten over dit event, het programma en deelnemen? Kijk dan op de website www.govtechday.nl