Redactie
22-09-2023

Deel dit bericht

AG Connect heeft een nieuwe look. Een nieuwe vormgeving voor dit magazine en de website geeft veel beter weer waar AG Connect voor staat: zakelijk, scherp, volwassen en tegelijkertijd persoonlijker.

AG Connect mag zich met recht de oertitel van de Nederlandse IT noemen. In 1967 werd ‘de automatisering-gids’ opgericht – het eerste IT-vakblad in Nederland. Vanaf het begin heeft AG Connect een stempel gedrukt op de IT-wereld. In die beginjaren gaven de redacteuren in hun artikelen vaak hun eigen mening over wat er speelde. Door de jaren heen werd dat steeds minder en werd de inhoud steeds zakelijker. Dat uitte zich ook in de vormgeving: de toenmalige Automatisering Gids werd gedrukt op krantenformaat en vanaf 2007 op tabloid.

In 2016 veranderde de naam in AG Connect. Het magazine kreeg een frisse en speelse vormgeving. Dat mag nu wel weer wat zakelijker en kritischer. De rol van AG Connect is een serieuze rol. We leven nu in een tijdsgewricht waarin bijzonder veel gebeurt. Veel daarvan is leuk, maar er is ook een andere kant. Dat komt ook tot uiting in de nieuwe vormgeving: zakelijker, scherper, volwassener.

 

Primair online

Een minstens zo belangrijke verandering, waar deze nieuwe vormgeving op is geënt, is dat AG Connect zich nu primair richt op online. De vorige vormgeving was vooral gericht op print en doorvertaald naar de site. Dat is nu omgekeerd. Dat past beter bij onze lezers. Zij werken hard door de week en willen dan snel kunnen besluiten of iets interessant is voor hen. De artikelen op de website zijn daarop ingericht. Het papieren magazine blijft belangrijk, maar het heeft inmiddels een andere rol. De artikelen daarin zijn langer en niet zo sterk aan tijd gebonden; die kun je in het weekend rustig lezen.

 

Eigen IT-afdeling

De vormgeving van de site is ontworpen door de designers van Fabrique. De achterkant van de website is ontwikkeld door onze eigen IT-afdeling. Net als in de IT is het uitgangspunt van AG Connect dat technologie hen niet mag beperken, maar hen juist flexibeler moet maken. De nieuwe website kan dan ook elk moment worden aangepast naar aanleiding van het gebruik. Bovendien is de achterkant zodanig gebouwd dat andere titels binnen Sijthoff Media er ook mee kunnen werken. En wel zo dat ze niet allemaal in hetzelfde stramien worden gedwongen. Titels als Binnenlands Bestuur, AG Connect en Adformatie verschillen sterk van elkaar en stellen daarom hun eigen eisen aan een website.

De artikelen van AG Connect worden belicht vanuit vier invalshoeken (de thema’s van AG Connect): Business, Maatschappij, Tech & Toekomst en Carrière. Met de artikelen richt AG Connect zich op degenen die echt iets willen betekenen in de IT-branche: ICT’ers die zich verantwoordelijk voelen voor hun vakgebied, die hun werk serieus nemen en die zich bewust zijn van de impact van IT op hun organisaties, de maatschappij, hun eigen carrière en de toekomst voor ons allemaal. Maatschappelijke verantwoording is een speerpunt voor hen. Want IT heeft impact op alles. In de toeslagenaffaire is bijvoorbeeld duidelijk te zien wat er misgaat wanneer mensen denken dat IT alles kan oplossen. Mensen nodig hebben die de consequenties zien, en dat vereist betrokkenheid van ICT’ers. Kijk naar de huidige discussies rond AI – daar zijn mensen nodig die de juiste vragen stellen.

Mensen moeten kritisch blijven en niet alleen bedenken wat er met IT mogelijk is, maar ook of iets op die manier moet worden gedaan. En ze moeten nadenken over wat ermee moet gebeuren. Juist die ICT’ers wil AG Connect helpen met input zoals achtergrondinformatie waarmee AG Connect en zijzelf ontwikkelingen kunnen duiden. De persoonlijke mening van redacteuren uit de beginjaren van de automatisering-gids blijft AG Connect ook nu koesteren. AG Connect registreert en duidt niet alleen, maar moet ook positie durven kiezen!

 

Het design: keuzes uitgelegd

De nieuwe vormgeving van dit magazine is ontwikkeld door strategisch ontwerpbureau Fabrique. Chin-Lien Chen, design lead bij Fabrique, legt uit welke keuzes zijn gemaakt en waarom. “Onze analyse is dat AG Connect een digitaal platform is dat staat voor betrouwbaarheid. Het heeft ook een lange geschiedenis: het is in 1967 begonnen en de kennis die in al die tijd is opgebouwd toont ook leiderschap en autoriteit.”

Autoriteit staat voor vertrouwen, legt ze uit. “IT is constant in verandering. AG Connect weet wat het daarmee moet doen. Maar hoe toon je dat zelfvertrouwen in de vormgeving? Een information overload werkt niet – AG Connect schreeuwt niet. Wat hierbij past is een interface die zo clean mogelijk is. Rationaliteit is wat hier telt. Dat heeft zeer sterk meegespeeld bij de keuze van een nieuw font. Dat moet in elk geval goed leesbaar zijn. En in dit geval is de relatie met het onderwerp ook heel sterk. Want we hebben gekozen voor het font IBM Plex, een zeer goed leesbaar font. En meer IT is bijna niet mogelijk! Dit font is ontwikkeld in 2018 maar dit typeface is gebaseerd op het design van de elektrische typemachine van IBM, de Selectric Typewriter, die ook nog eens rond dezelfde tijd op de markt kwam als AG Connect: in de jaren 60. In feite een perfect huwelijk!”

De keuze voor een ‘dikkere’ blauwtint weerspiegelt ook de autoriteit en het vertrouwen die AG Connect uitstraalt. AG Connect gebruikte eerder allerlei kleuren, waarvan ook niet altijd duidelijk was waar die precies voor stonden. Er worden nu minder kleuren gebruikt en de kleuren die we gebruiken hebben een duidelijke functie. Zo gebruiken we blauw voor alle eigen artikelen van de redactie. Artikelen van partners worden aangegeven met groen. En oranje is er voor de ‘call-to-action’-elementen. De kleuren die we hebben gehouden, hebben daarnaast een duidelijkere tint gekregen. Dus blauw is ook echt blauw en niet een groenachtig blauw. Daarmee wordt het contrast met de warme grijze achtergrond groter, waardoor de leesbaarheid verbetert.

Gekozen is ook heel sterk voor transparantie en duidelijkheid. “Tijd is kostbaar voor lezers. Ze worden overladen met enorme hoeveelheden content op internet. Door een duidelijker en transparanter design wordt voor een lezer snel duidelijk wat de relevantie van een artikel voor hem of haar is. Artikelen kunnen daar nu snel op gescand worden zodat een lezer snel kan beslissen of het interessant genoeg is. Maar ook is nu duidelijk hoeveel tijd het kost om een artikel te lezen. Het is er allemaal op gericht om de lezer ‘in control’ te laten zijn bij het lezen.”