Laura Peschar
16-06-2020

Deel dit bericht

Binnenlands Bestuur organiseert samen met HEVO en AenO fonds Gemeenten op maandag 29 juni het eerste livestream event ‘Thuiswerken in tijden van corona’.

Basis voor het debat vormt de enquête die Binnenlands Bestuur heeft gehouden in samenwerking met twee universiteiten over de dilemma’s van de thuiswerkende ambtenaar. Daarbij gaat het zowel over de persoon van de ambtenaar als over meer organisatie gerichte thema’s, met onderwerpen als:

  • Wat verandert er door thuiswerken?
  • Hoe bewaar je de balans tussen privé en werk?
  • Wat betekent massaal thuiswerken voor de organisatie, onder meer op het gebied van aansturing, ondersteuning, kennisbevordering?
  • Welke extra kosten zijn gemoeid met thuiswerken?
  • Wat hebben ambtenaren in verschillende domeinen nodig om hun werk goed te kunnen doen vanuit huis?
  • Hebben ambtenaren voldoende inzicht in de benodigde gegevens over cliënten en organisatie om hun werk naar behoren te doen?
  • Hoe onderhoud je contact met klanten vanuit huis?
  • Hoe controleer je de rechtmatigheid van de zorgtoekenningen als thuiswerkende ambtenaar?
  • Hoe weet je hoeveel extra capaciteit je daarvoor nodig hebt?

De overall vraag waar het debat een antwoord op moet geven is: hebben gemeenten met hun thuiswerkende ambtenaren voldoende kennis en kunde in huis om hun werk goed te (blijven) doen, waar zitten de valkuilen en hoe kunnen die worden voorkomen.
Lees hier meer informatie over het event.